Tr - En
Sürdürülebilirlik
Çevre, projelerimizin tüm aşamalarında önemli bir unsurdur...
Çevre
AMOC’ta çevreye ve faaliyet gösterdiğimiz arazilere saygılıyız. Proje onayları, kiralama koşulları ve çevre kurumlarınca verilen çevre izinleri çerçevesi dışına çıkmadan çalışarak çevreye olan etkilerimizi azaltmayı taahhüt ediyoruz.

Ayrıca çevresel performansımızı yönetmek için tüm operasyonlarda uygulanan ISO 14001 ilkelerine bağlı kalarak kendi Çevre Yönetim Sistemimizi de geliştiriyoruz.

Çevre, projelerimizin tüm aşamalarında önemli bir unsurdur ve mevcut ve gelecekteki işlerimizi planlamada bize yardımcı olan çevresel değerlendirmeleri düzenli olarak yapıyoruz.

Çevresel ayak izimizin riskini yönetmeye ve azaltmaya yardımcı olmak için izin ve onay süreçlerinde düzenleyici kurumlarla, bakanlıklarla, toplum ve arazi sahipleriyle işbirliği yapıyoruz. Çevresel etkimizi azaltırken ticari açıdan en iyi sonuçları elde etmesizde bize yol göstermeleri için paydaşlarımızın katılımını etkin biçimde destekliyoruz.
Sürdürülebilirlik
Çevre, projelerimizin tüm aşamalarında önemli bir unsurdur...
Çevre
AMOC’ta çevreye ve faaliyet gösterdiğimiz arazilere saygılıyız. Proje onayları, kiralama koşulları ve çevre kurumlarınca verilen çevre izinleri çerçevesi dışına çıkmadan çalışarak çevreye olan etkilerimizi azaltmayı taahhüt ediyoruz.

Ayrıca çevresel performansımızı yönetmek için tüm operasyonlarda uygulanan ISO 14001 ilkelerine bağlı kalarak kendi Çevre Yönetim Sistemimizi de geliştiriyoruz.

Çevre, projelerimizin tüm aşamalarında önemli bir unsurdur ve mevcut ve gelecekteki işlerimizi planlamada bize yardımcı olan çevresel değerlendirmeleri düzenli olarak yapıyoruz.

Çevresel ayak izimizin riskini yönetmeye ve azaltmaya yardımcı olmak için izin ve onay süreçlerinde düzenleyici kurumlarla, bakanlıklarla, toplum ve arazi sahipleriyle işbirliği yapıyoruz. Çevresel etkimizi azaltırken ticari açıdan en iyi sonuçları elde etmesizde bize yol göstermeleri için paydaşlarımızın katılımını etkin biçimde destekliyoruz.
Tr - En

Sürdürülebilirlik
Çevre, projelerimizin tüm aşamalarında önemli bir unsurdur...
Çevre
AMOC’ta çevreye ve faaliyet gösterdiğimiz arazilere saygılıyız. Proje onayları, kiralama koşulları ve çevre kurumlarınca verilen çevre izinleri çerçevesi dışına çıkmadan çalışarak çevreye olan etkilerimizi azaltmayı taahhüt ediyoruz.

Ayrıca çevresel performansımızı yönetmek için tüm operasyonlarda uygulanan ISO 14001 ilkelerine bağlı kalarak kendi Çevre Yönetim Sistemimizi de geliştiriyoruz.

Çevre, projelerimizin tüm aşamalarında önemli bir unsurdur ve mevcut ve gelecekteki işlerimizi planlamada bize yardımcı olan çevresel değerlendirmeleri düzenli olarak yapıyoruz.

Çevresel ayak izimizin riskini yönetmeye ve azaltmaya yardımcı olmak için izin ve onay süreçlerinde düzenleyici kurumlarla, bakanlıklarla, toplum ve arazi sahipleriyle işbirliği yapıyoruz. Çevresel etkimizi azaltırken ticari açıdan en iyi sonuçları elde etmesizde bize yol göstermeleri için paydaşlarımızın katılımını etkin biçimde destekliyoruz.
Tr - En

Sürdürülebilirlik
Çevre, projelerimizin tüm aşamalarında önemli bir unsurdur...
Çevre
AMOC’ta çevreye ve faaliyet gösterdiğimiz arazilere saygılıyız. Proje onayları, kiralama koşulları ve çevre kurumlarınca verilen çevre izinleri çerçevesi dışına çıkmadan çalışarak çevreye olan etkilerimizi azaltmayı taahhüt ediyoruz.

Ayrıca çevresel performansımızı yönetmek için tüm operasyonlarda uygulanan ISO 14001 ilkelerine bağlı kalarak kendi Çevre Yönetim Sistemimizi de geliştiriyoruz.

Çevre, projelerimizin tüm aşamalarında önemli bir unsurdur ve mevcut ve gelecekteki işlerimizi planlamada bize yardımcı olan çevresel değerlendirmeleri düzenli olarak yapıyoruz.

Çevresel ayak izimizin riskini yönetmeye ve azaltmaya yardımcı olmak için izin ve onay süreçlerinde düzenleyici kurumlarla, bakanlıklarla, toplum ve arazi sahipleriyle işbirliği yapıyoruz. Çevresel etkimizi azaltırken ticari açıdan en iyi sonuçları elde etmesizde bize yol göstermeleri için paydaşlarımızın katılımını etkin biçimde destekliyoruz.