Tr - En
Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik belirli bir oranı veya düzeyi sürdürebilme kabiliyetidir.
Emniyet & Sağlık
 İnsanımızın sağlık, emniyet ve refahı bizim için öncelikli bir konudur ve olaysız bir emniyet kaydı başarmaya çaba gösteriyoruz; işyerinde emniyetsiz uygulamalara sıfır tolerans gösteriyoruz.

Belirli maden arama faaliyetleri zararlı olabilir ve biz ölüm ve yaralanmalara yol açan iş kazalarının önlenebileceğine inanıyoruz.

Tüm işler emniyetli bir şekilde gerçekleştirilebilir; tüm tehlikeler uygun şekilde tanımlanıp bildirildiği takdirde yönetilebilir; tüm çalışanlar sağlık ve emniyetten şahsen sorumludur ve emniyet her zaman için iyileştirilebilir.

Çalışanlarımızın ve yüklenicilerimizin eğitilmesi, gündelik çalışma ortamıyla bağlantılı riskleri azaltmanın en etkili yoludur. Bunu desteklemek için aşağıda belirtildiği üzere bir dizi emniyet programını uygulamaya koyduk:

Tüm çalışanlar için temel emniyet eğitimi
Arama ve acil durum müdahale ekipleri için özel eğitim
Emniyeti başarmak için tanıma programları
Çalışanları sürekli emniyet iyileştirmeye odaklandıran bilgilendirme

Güçlü bir emniyet ve sağlık kültürü tesis ettik ve sektörün en iyi uygulamalarını öğrenerek ve uygulamaya koyarak emniyet yönetim sistemlerimizi daha da iyileştirmek için yeni ve yenilikçi yolları sürekli araştırıyoruz. İnsanımızı emniyeti bir temel değer olarak görmeye, emniyetsiz koşulları tespit ve bertaraf etmeye ve olayların gerektiği şekilde soruşturulabilmesi açısından tehlikeleri ve yaralanmaları bildirmeye teşvik ediyoruz ve yetkilendiriyoruz.

Günün sonunda tüm çalışanlarımızın sevdiklerine sağ salim kavuşmalarını sağlamak için sağlıklı ve emniyetli bir işyeri oluşturmayı amaçlıyoruz.
Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik belirli bir oranı veya düzeyi sürdürebilme kabiliyetidir.
Emniyet & Sağlık
 İnsanımızın sağlık, emniyet ve refahı bizim için öncelikli bir konudur ve olaysız bir emniyet kaydı başarmaya çaba gösteriyoruz; işyerinde emniyetsiz uygulamalara sıfır tolerans gösteriyoruz.

Belirli maden arama faaliyetleri zararlı olabilir ve biz ölüm ve yaralanmalara yol açan iş kazalarının önlenebileceğine inanıyoruz.

Tüm işler emniyetli bir şekilde gerçekleştirilebilir; tüm tehlikeler uygun şekilde tanımlanıp bildirildiği takdirde yönetilebilir; tüm çalışanlar sağlık ve emniyetten şahsen sorumludur ve emniyet her zaman için iyileştirilebilir.

Çalışanlarımızın ve yüklenicilerimizin eğitilmesi, gündelik çalışma ortamıyla bağlantılı riskleri azaltmanın en etkili yoludur. Bunu desteklemek için aşağıda belirtildiği üzere bir dizi emniyet programını uygulamaya koyduk:

Tüm çalışanlar için temel emniyet eğitimi
Arama ve acil durum müdahale ekipleri için özel eğitim
Emniyeti başarmak için tanıma programları
Çalışanları sürekli emniyet iyileştirmeye odaklandıran bilgilendirme

Güçlü bir emniyet ve sağlık kültürü tesis ettik ve sektörün en iyi uygulamalarını öğrenerek ve uygulamaya koyarak emniyet yönetim sistemlerimizi daha da iyileştirmek için yeni ve yenilikçi yolları sürekli araştırıyoruz. İnsanımızı emniyeti bir temel değer olarak görmeye, emniyetsiz koşulları tespit ve bertaraf etmeye ve olayların gerektiği şekilde soruşturulabilmesi açısından tehlikeleri ve yaralanmaları bildirmeye teşvik ediyoruz ve yetkilendiriyoruz.

Günün sonunda tüm çalışanlarımızın sevdiklerine sağ salim kavuşmalarını sağlamak için sağlıklı ve emniyetli bir işyeri oluşturmayı amaçlıyoruz.
Tr - En

Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik belirli bir oranı veya düzeyi sürdürebilme kabiliyetidir.
Emniyet & Sağlık
 İnsanımızın sağlık, emniyet ve refahı bizim için öncelikli bir konudur ve olaysız bir emniyet kaydı başarmaya çaba gösteriyoruz; işyerinde emniyetsiz uygulamalara sıfır tolerans gösteriyoruz.

Belirli maden arama faaliyetleri zararlı olabilir ve biz ölüm ve yaralanmalara yol açan iş kazalarının önlenebileceğine inanıyoruz.

Tüm işler emniyetli bir şekilde gerçekleştirilebilir; tüm tehlikeler uygun şekilde tanımlanıp bildirildiği takdirde yönetilebilir; tüm çalışanlar sağlık ve emniyetten şahsen sorumludur ve emniyet her zaman için iyileştirilebilir.

Çalışanlarımızın ve yüklenicilerimizin eğitilmesi, gündelik çalışma ortamıyla bağlantılı riskleri azaltmanın en etkili yoludur. Bunu desteklemek için aşağıda belirtildiği üzere bir dizi emniyet programını uygulamaya koyduk:

Tüm çalışanlar için temel emniyet eğitimi
Arama ve acil durum müdahale ekipleri için özel eğitim
Emniyeti başarmak için tanıma programları
Çalışanları sürekli emniyet iyileştirmeye odaklandıran bilgilendirme

Güçlü bir emniyet ve sağlık kültürü tesis ettik ve sektörün en iyi uygulamalarını öğrenerek ve uygulamaya koyarak emniyet yönetim sistemlerimizi daha da iyileştirmek için yeni ve yenilikçi yolları sürekli araştırıyoruz. İnsanımızı emniyeti bir temel değer olarak görmeye, emniyetsiz koşulları tespit ve bertaraf etmeye ve olayların gerektiği şekilde soruşturulabilmesi açısından tehlikeleri ve yaralanmaları bildirmeye teşvik ediyoruz ve yetkilendiriyoruz.

Günün sonunda tüm çalışanlarımızın sevdiklerine sağ salim kavuşmalarını sağlamak için sağlıklı ve emniyetli bir işyeri oluşturmayı amaçlıyoruz.
Tr - En

Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik belirli bir oranı veya düzeyi sürdürebilme kabiliyetidir.
Emniyet & Sağlık
 İnsanımızın sağlık, emniyet ve refahı bizim için öncelikli bir konudur ve olaysız bir emniyet kaydı başarmaya çaba gösteriyoruz; işyerinde emniyetsiz uygulamalara sıfır tolerans gösteriyoruz.

Belirli maden arama faaliyetleri zararlı olabilir ve biz ölüm ve yaralanmalara yol açan iş kazalarının önlenebileceğine inanıyoruz.

Tüm işler emniyetli bir şekilde gerçekleştirilebilir; tüm tehlikeler uygun şekilde tanımlanıp bildirildiği takdirde yönetilebilir; tüm çalışanlar sağlık ve emniyetten şahsen sorumludur ve emniyet her zaman için iyileştirilebilir.

Çalışanlarımızın ve yüklenicilerimizin eğitilmesi, gündelik çalışma ortamıyla bağlantılı riskleri azaltmanın en etkili yoludur. Bunu desteklemek için aşağıda belirtildiği üzere bir dizi emniyet programını uygulamaya koyduk:

Tüm çalışanlar için temel emniyet eğitimi
Arama ve acil durum müdahale ekipleri için özel eğitim
Emniyeti başarmak için tanıma programları
Çalışanları sürekli emniyet iyileştirmeye odaklandıran bilgilendirme

Güçlü bir emniyet ve sağlık kültürü tesis ettik ve sektörün en iyi uygulamalarını öğrenerek ve uygulamaya koyarak emniyet yönetim sistemlerimizi daha da iyileştirmek için yeni ve yenilikçi yolları sürekli araştırıyoruz. İnsanımızı emniyeti bir temel değer olarak görmeye, emniyetsiz koşulları tespit ve bertaraf etmeye ve olayların gerektiği şekilde soruşturulabilmesi açısından tehlikeleri ve yaralanmaları bildirmeye teşvik ediyoruz ve yetkilendiriyoruz.

Günün sonunda tüm çalışanlarımızın sevdiklerine sağ salim kavuşmalarını sağlamak için sağlıklı ve emniyetli bir işyeri oluşturmayı amaçlıyoruz.