Tr - En
İşimiz
Çevre, projelerimizin tüm aşamalarında önemli bir unsurdur...
Arama
Türkiye, olumlu iş iklimi ve büyüyen jeolojik çevresi dolayısıyla arama ve maden geliştirme faaliyetleri için önde gelen bir ülke. AMOC Türkiye’de üç yıldır faaliyet gösteriyor ve işinin esasını doğal yeşil alanların ve kahverengi alan projelerinin araştırılması oluşturmaktadır.

Şirketimiz, Türkiye’de potansiyeli yüksek, tamamı keşfedilmemiş arazilerden oluşan önemli bir portföye sahiptir ve ekibimiz de işimizi büyütme ve geliştirme fırsatlarını aramaya devam etmektedir.

İşimizin önemli bir kısmı Anadolu’da gerçekleştirilirken, halen ülkenin doğusundaki Elazığ’da da maden arama faaliyetlerimiz devam ediyor. Elazığ, porfir, volkanojenik masif sülfit (VMS) demir oksit bakır altın (IOCG) ve diğer epitermal yataklara sahip bir bölge. Son zamanlarda yapılan keşiflerle bu alanda kısa ve orta vadeli projelerde bir artış olacağına inanıyoruz.

Odaklandığımız bir diğer bölge ise 33 ülkeden ve iki kıtadan geçen ve dünyanın en büyük metal üretim kuşağını teşkil eden Tethyan Metalojenik Kuşağıdır. Avrupa’dan başlayıp bizim de faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’den geçerek İran’a uzanıyor. Son zamanlarda önemli miktarlarda epitermal altın, altın-gümüş ve porfir bakır yatakları keşfedildi ve bu madencilik portföyünü daha da arttırmak için ortaklarımızla çalışıyoruz.

Türkiye madencilik sektöründe birçok madeni kapsayan önemli bir üretici olma yolunda yeni fırsatları keşfetmeye ve mevcut operasyonlarımızı büyütmeye devam ediyoruz.
İşimiz
Çevre, projelerimizin tüm aşamalarında önemli bir unsurdur...
Arama
Türkiye, olumlu iş iklimi ve büyüyen jeolojik çevresi dolayısıyla arama ve maden geliştirme faaliyetleri için önde gelen bir ülke. AMOC Türkiye’de üç yıldır faaliyet gösteriyor ve işinin esasını doğal yeşil alanların ve kahverengi alan projelerinin araştırılması oluşturmaktadır.

Şirketimiz, Türkiye’de potansiyeli yüksek, tamamı keşfedilmemiş arazilerden oluşan önemli bir portföye sahiptir ve ekibimiz de işimizi büyütme ve geliştirme fırsatlarını aramaya devam etmektedir.

İşimizin önemli bir kısmı Anadolu’da gerçekleştirilirken, halen ülkenin doğusundaki Elazığ’da da maden arama faaliyetlerimiz devam ediyor. Elazığ, porfir, volkanojenik masif sülfit (VMS) demir oksit bakır altın (IOCG) ve diğer epitermal yataklara sahip bir bölge. Son zamanlarda yapılan keşiflerle bu alanda kısa ve orta vadeli projelerde bir artış olacağına inanıyoruz.

Odaklandığımız bir diğer bölge ise 33 ülkeden ve iki kıtadan geçen ve dünyanın en büyük metal üretim kuşağını teşkil eden Tethyan Metalojenik Kuşağıdır. Avrupa’dan başlayıp bizim de faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’den geçerek İran’a uzanıyor. Son zamanlarda önemli miktarlarda epitermal altın, altın-gümüş ve porfir bakır yatakları keşfedildi ve bu madencilik portföyünü daha da arttırmak için ortaklarımızla çalışıyoruz.

Türkiye madencilik sektöründe birçok madeni kapsayan önemli bir üretici olma yolunda yeni fırsatları keşfetmeye ve mevcut operasyonlarımızı büyütmeye devam ediyoruz.
Tr - En

İşimiz
Çevre, projelerimizin tüm aşamalarında önemli bir unsurdur...
Arama
Türkiye, olumlu iş iklimi ve büyüyen jeolojik çevresi dolayısıyla arama ve maden geliştirme faaliyetleri için önde gelen bir ülke. AMOC Türkiye’de üç yıldır faaliyet gösteriyor ve işinin esasını doğal yeşil alanların ve kahverengi alan projelerinin araştırılması oluşturmaktadır.

Şirketimiz, Türkiye’de potansiyeli yüksek, tamamı keşfedilmemiş arazilerden oluşan önemli bir portföye sahiptir ve ekibimiz de işimizi büyütme ve geliştirme fırsatlarını aramaya devam etmektedir.

İşimizin önemli bir kısmı Anadolu’da gerçekleştirilirken, halen ülkenin doğusundaki Elazığ’da da maden arama faaliyetlerimiz devam ediyor. Elazığ, porfir, volkanojenik masif sülfit (VMS) demir oksit bakır altın (IOCG) ve diğer epitermal yataklara sahip bir bölge. Son zamanlarda yapılan keşiflerle bu alanda kısa ve orta vadeli projelerde bir artış olacağına inanıyoruz.

Odaklandığımız bir diğer bölge ise 33 ülkeden ve iki kıtadan geçen ve dünyanın en büyük metal üretim kuşağını teşkil eden Tethyan Metalojenik Kuşağıdır. Avrupa’dan başlayıp bizim de faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’den geçerek İran’a uzanıyor. Son zamanlarda önemli miktarlarda epitermal altın, altın-gümüş ve porfir bakır yatakları keşfedildi ve bu madencilik portföyünü daha da arttırmak için ortaklarımızla çalışıyoruz.

Türkiye madencilik sektöründe birçok madeni kapsayan önemli bir üretici olma yolunda yeni fırsatları keşfetmeye ve mevcut operasyonlarımızı büyütmeye devam ediyoruz.
Tr - En

İşimiz
Çevre, projelerimizin tüm aşamalarında önemli bir unsurdur...
Arama
Türkiye, olumlu iş iklimi ve büyüyen jeolojik çevresi dolayısıyla arama ve maden geliştirme faaliyetleri için önde gelen bir ülke. AMOC Türkiye’de üç yıldır faaliyet gösteriyor ve işinin esasını doğal yeşil alanların ve kahverengi alan projelerinin araştırılması oluşturmaktadır.

Şirketimiz, Türkiye’de potansiyeli yüksek, tamamı keşfedilmemiş arazilerden oluşan önemli bir portföye sahiptir ve ekibimiz de işimizi büyütme ve geliştirme fırsatlarını aramaya devam etmektedir.

İşimizin önemli bir kısmı Anadolu’da gerçekleştirilirken, halen ülkenin doğusundaki Elazığ’da da maden arama faaliyetlerimiz devam ediyor. Elazığ, porfir, volkanojenik masif sülfit (VMS) demir oksit bakır altın (IOCG) ve diğer epitermal yataklara sahip bir bölge. Son zamanlarda yapılan keşiflerle bu alanda kısa ve orta vadeli projelerde bir artış olacağına inanıyoruz.

Odaklandığımız bir diğer bölge ise 33 ülkeden ve iki kıtadan geçen ve dünyanın en büyük metal üretim kuşağını teşkil eden Tethyan Metalojenik Kuşağıdır. Avrupa’dan başlayıp bizim de faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’den geçerek İran’a uzanıyor. Son zamanlarda önemli miktarlarda epitermal altın, altın-gümüş ve porfir bakır yatakları keşfedildi ve bu madencilik portföyünü daha da arttırmak için ortaklarımızla çalışıyoruz.

Türkiye madencilik sektöründe birçok madeni kapsayan önemli bir üretici olma yolunda yeni fırsatları keşfetmeye ve mevcut operasyonlarımızı büyütmeye devam ediyoruz.