Tr - En
Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik belirli bir oranı veya düzeyi sürdürebilme kabiliyetidir
Sürdürülebilirlik
 Sürdürülebilirlik belirli bir oranı veya düzeyi sürdürebilme kabiliyetidir. Çevre bakımından sürdürülebilirlik, ekolojik dengeyi sürdürebilmek için doğal kaynakların tükenmesini önlemektir. Amoc’ta biz işimizin tüm alanlarında sürdürülebilirliği başarmayı amaçlıyoruz ve doğal kaynaklar sektöründe sürdürülebilirlik için uluslararası standartları benimsedik.

Projelerimizin uzun ömürlü olmasını ve yararlı sonuçlar yaratmasını sağlamak için performansı arttırmanın yollarını her zaman arıyoruz. Çevre, faaliyet gösterdiğimiz topluluklar, ortaklıklarımız ve işimiz dahil olmak üzere dört önemli alanda sürdürülebilirliğe odaklanıyoruz.

 
Çevrenin sürdürülebilirliği
Maden arama projelerinin iş yaptığımız çevreleri etkilediğini kabul ediyoruz ve faaliyetlerimizi genişletirken bu ekosistemler üzerindeki ayak izini ve etkileri en aza indirmemeyi taahhüt ediyoruz.

 
Toplulukların Sürdürülebilirliği
Arama faaliyetlerimizi genişletmeye devam ederken içinde yaşadığımız topluluklara saygı gösteriyoruz ve yerel halkı süreçlerimize dahil etmeye çalışarak, yaşadıkları topluma saygı gösteriyoruz ve şimdi ve gelecekte ekonomik avantajlar sunuyoruz.

 
Ortaklıkların Sürdürülebilirliği
Güçlü ortaklıkların kurulması ve sürdürülmesi işimiz açısından son derece önemlidir. Hükümetle, kurum ve kuruluşlarla, toplumla ve paydaşlarla uzun süreli ilişkiler kurulması Türkiye’de maden arama ve işletmenin önündeki engelleri anlamamıza ve bunların üstesinden gelmemize imkan sağlamaktadır.

 
İşimizin Sürdürülebilirliği
Emniyetli, eğitici ve çeşitliliği destekleyen bir çalışma ortamının oluşturulması en iyi çalışanları bünyemize katmak ve bünyemizde tutmak için son derece önemlidir. Katılımcı ve motivasyonlu bir işgücüne sahip olmak, şirketimizin başarısı ve büyümesi açısından önem arz etmektedir.
Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik belirli bir oranı veya düzeyi sürdürebilme kabiliyetidir
Sürdürülebilirlik
 Sürdürülebilirlik belirli bir oranı veya düzeyi sürdürebilme kabiliyetidir. Çevre bakımından sürdürülebilirlik, ekolojik dengeyi sürdürebilmek için doğal kaynakların tükenmesini önlemektir. Amoc’ta biz işimizin tüm alanlarında sürdürülebilirliği başarmayı amaçlıyoruz ve doğal kaynaklar sektöründe sürdürülebilirlik için uluslararası standartları benimsedik.

Projelerimizin uzun ömürlü olmasını ve yararlı sonuçlar yaratmasını sağlamak için performansı arttırmanın yollarını her zaman arıyoruz. Çevre, faaliyet gösterdiğimiz topluluklar, ortaklıklarımız ve işimiz dahil olmak üzere dört önemli alanda sürdürülebilirliğe odaklanıyoruz.

 
Çevrenin sürdürülebilirliği
Maden arama projelerinin iş yaptığımız çevreleri etkilediğini kabul ediyoruz ve faaliyetlerimizi genişletirken bu ekosistemler üzerindeki ayak izini ve etkileri en aza indirmemeyi taahhüt ediyoruz.

 
Toplulukların Sürdürülebilirliği
Arama faaliyetlerimizi genişletmeye devam ederken içinde yaşadığımız topluluklara saygı gösteriyoruz ve yerel halkı süreçlerimize dahil etmeye çalışarak, yaşadıkları topluma saygı gösteriyoruz ve şimdi ve gelecekte ekonomik avantajlar sunuyoruz.

 
Ortaklıkların Sürdürülebilirliği
Güçlü ortaklıkların kurulması ve sürdürülmesi işimiz açısından son derece önemlidir. Hükümetle, kurum ve kuruluşlarla, toplumla ve paydaşlarla uzun süreli ilişkiler kurulması Türkiye’de maden arama ve işletmenin önündeki engelleri anlamamıza ve bunların üstesinden gelmemize imkan sağlamaktadır.

 
İşimizin Sürdürülebilirliği
Emniyetli, eğitici ve çeşitliliği destekleyen bir çalışma ortamının oluşturulması en iyi çalışanları bünyemize katmak ve bünyemizde tutmak için son derece önemlidir. Katılımcı ve motivasyonlu bir işgücüne sahip olmak, şirketimizin başarısı ve büyümesi açısından önem arz etmektedir.
Tr - En

Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik belirli bir oranı veya düzeyi sürdürebilme kabiliyetidir
Sürdürülebilirlik
 Sürdürülebilirlik belirli bir oranı veya düzeyi sürdürebilme kabiliyetidir. Çevre bakımından sürdürülebilirlik, ekolojik dengeyi sürdürebilmek için doğal kaynakların tükenmesini önlemektir. Amoc’ta biz işimizin tüm alanlarında sürdürülebilirliği başarmayı amaçlıyoruz ve doğal kaynaklar sektöründe sürdürülebilirlik için uluslararası standartları benimsedik.

Projelerimizin uzun ömürlü olmasını ve yararlı sonuçlar yaratmasını sağlamak için performansı arttırmanın yollarını her zaman arıyoruz. Çevre, faaliyet gösterdiğimiz topluluklar, ortaklıklarımız ve işimiz dahil olmak üzere dört önemli alanda sürdürülebilirliğe odaklanıyoruz.

 
Çevrenin sürdürülebilirliği
Maden arama projelerinin iş yaptığımız çevreleri etkilediğini kabul ediyoruz ve faaliyetlerimizi genişletirken bu ekosistemler üzerindeki ayak izini ve etkileri en aza indirmemeyi taahhüt ediyoruz.

 
Toplulukların Sürdürülebilirliği
Arama faaliyetlerimizi genişletmeye devam ederken içinde yaşadığımız topluluklara saygı gösteriyoruz ve yerel halkı süreçlerimize dahil etmeye çalışarak, yaşadıkları topluma saygı gösteriyoruz ve şimdi ve gelecekte ekonomik avantajlar sunuyoruz.

 
Ortaklıkların Sürdürülebilirliği
Güçlü ortaklıkların kurulması ve sürdürülmesi işimiz açısından son derece önemlidir. Hükümetle, kurum ve kuruluşlarla, toplumla ve paydaşlarla uzun süreli ilişkiler kurulması Türkiye’de maden arama ve işletmenin önündeki engelleri anlamamıza ve bunların üstesinden gelmemize imkan sağlamaktadır.

 
İşimizin Sürdürülebilirliği
Emniyetli, eğitici ve çeşitliliği destekleyen bir çalışma ortamının oluşturulması en iyi çalışanları bünyemize katmak ve bünyemizde tutmak için son derece önemlidir. Katılımcı ve motivasyonlu bir işgücüne sahip olmak, şirketimizin başarısı ve büyümesi açısından önem arz etmektedir.
Tr - En

Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik belirli bir oranı veya düzeyi sürdürebilme kabiliyetidir
Sürdürülebilirlik
 Sürdürülebilirlik belirli bir oranı veya düzeyi sürdürebilme kabiliyetidir. Çevre bakımından sürdürülebilirlik, ekolojik dengeyi sürdürebilmek için doğal kaynakların tükenmesini önlemektir. Amoc’ta biz işimizin tüm alanlarında sürdürülebilirliği başarmayı amaçlıyoruz ve doğal kaynaklar sektöründe sürdürülebilirlik için uluslararası standartları benimsedik.

Projelerimizin uzun ömürlü olmasını ve yararlı sonuçlar yaratmasını sağlamak için performansı arttırmanın yollarını her zaman arıyoruz. Çevre, faaliyet gösterdiğimiz topluluklar, ortaklıklarımız ve işimiz dahil olmak üzere dört önemli alanda sürdürülebilirliğe odaklanıyoruz.

 
Çevrenin sürdürülebilirliği
Maden arama projelerinin iş yaptığımız çevreleri etkilediğini kabul ediyoruz ve faaliyetlerimizi genişletirken bu ekosistemler üzerindeki ayak izini ve etkileri en aza indirmemeyi taahhüt ediyoruz.

 
Toplulukların Sürdürülebilirliği
Arama faaliyetlerimizi genişletmeye devam ederken içinde yaşadığımız topluluklara saygı gösteriyoruz ve yerel halkı süreçlerimize dahil etmeye çalışarak, yaşadıkları topluma saygı gösteriyoruz ve şimdi ve gelecekte ekonomik avantajlar sunuyoruz.

 
Ortaklıkların Sürdürülebilirliği
Güçlü ortaklıkların kurulması ve sürdürülmesi işimiz açısından son derece önemlidir. Hükümetle, kurum ve kuruluşlarla, toplumla ve paydaşlarla uzun süreli ilişkiler kurulması Türkiye’de maden arama ve işletmenin önündeki engelleri anlamamıza ve bunların üstesinden gelmemize imkan sağlamaktadır.

 
İşimizin Sürdürülebilirliği
Emniyetli, eğitici ve çeşitliliği destekleyen bir çalışma ortamının oluşturulması en iyi çalışanları bünyemize katmak ve bünyemizde tutmak için son derece önemlidir. Katılımcı ve motivasyonlu bir işgücüne sahip olmak, şirketimizin başarısı ve büyümesi açısından önem arz etmektedir.