Tr - En
Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik belirli bir oranı veya düzeyi sürdürebilme kabiliyetidir.
Toplum
 İçinde bulduğumuz toplumlarla güçlü ilişkiler kurulması arama faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmemiz için bir zorunluluktur. İlişkilerimizi güçlendirmek için faaliyet gösterdiğimiz yerel ve bölgesel alanlarda yaşayan insanların kültürlerine, dini inançlarına ve geleneklerine saygı gösteriyoruz ve ülkenin kanunlarına riayet ediyoruz.

Sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerimizi kabul ederek, projelerimizin tüm paydaşlar için yararlı sonuçlar ortaya koymasını sağlamak için toplumla işbirliği yapabiliriz. Maden arama stratejimiz konusunda açık ve şeffaf iletişim sağlıyoruz ve yerel paydaşlardan ve kuruluşlardan görüşlerini ve geribildirimlerini memnuniyetle bekliyoruz.

Projelerimizde ve diğer çeşitli faaliyetlerde yardımcı olması için yerel köylüleri eğiterek ve istihdam ederek topluma kazandırmaya inanıyoruz ve kapsayıcı bir çalışma ortamı yaratmaya çaba gösteriyoruz. Bu anlayış sadece topluma değerli yetenekler ve uzmanlıklar kazandırmakla kalmayıp gelecekteki projeler için yetenekli bir işgücü ve istihdam fırsatları da yaratır.

Eğitim sağlanması aynı zamanda güven yaratıyor ve faaliyet gösterdiğimiz yerlerde yaşayan kişilerle derin bir bağlantı kurmamıza yardımcı oluyor. Varlığımız toplumda ekonomik büyümeye de katkıda bulunarak yatırımları hareket geçirmektedir. Yerel olarak örgütlenmiş girişimleri desteklenmenin önemini kabul ederek çalışanlarımızı tüm faaliyetlere etkin biçimde katılmaya teşvik ediyoruz.
Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik belirli bir oranı veya düzeyi sürdürebilme kabiliyetidir.
Toplum
 İçinde bulduğumuz toplumlarla güçlü ilişkiler kurulması arama faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmemiz için bir zorunluluktur. İlişkilerimizi güçlendirmek için faaliyet gösterdiğimiz yerel ve bölgesel alanlarda yaşayan insanların kültürlerine, dini inançlarına ve geleneklerine saygı gösteriyoruz ve ülkenin kanunlarına riayet ediyoruz.

Sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerimizi kabul ederek, projelerimizin tüm paydaşlar için yararlı sonuçlar ortaya koymasını sağlamak için toplumla işbirliği yapabiliriz. Maden arama stratejimiz konusunda açık ve şeffaf iletişim sağlıyoruz ve yerel paydaşlardan ve kuruluşlardan görüşlerini ve geribildirimlerini memnuniyetle bekliyoruz.

Projelerimizde ve diğer çeşitli faaliyetlerde yardımcı olması için yerel köylüleri eğiterek ve istihdam ederek topluma kazandırmaya inanıyoruz ve kapsayıcı bir çalışma ortamı yaratmaya çaba gösteriyoruz. Bu anlayış sadece topluma değerli yetenekler ve uzmanlıklar kazandırmakla kalmayıp gelecekteki projeler için yetenekli bir işgücü ve istihdam fırsatları da yaratır.

Eğitim sağlanması aynı zamanda güven yaratıyor ve faaliyet gösterdiğimiz yerlerde yaşayan kişilerle derin bir bağlantı kurmamıza yardımcı oluyor. Varlığımız toplumda ekonomik büyümeye de katkıda bulunarak yatırımları hareket geçirmektedir. Yerel olarak örgütlenmiş girişimleri desteklenmenin önemini kabul ederek çalışanlarımızı tüm faaliyetlere etkin biçimde katılmaya teşvik ediyoruz.
Tr - En

Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik belirli bir oranı veya düzeyi sürdürebilme kabiliyetidir.
Toplum
 İçinde bulduğumuz toplumlarla güçlü ilişkiler kurulması arama faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmemiz için bir zorunluluktur. İlişkilerimizi güçlendirmek için faaliyet gösterdiğimiz yerel ve bölgesel alanlarda yaşayan insanların kültürlerine, dini inançlarına ve geleneklerine saygı gösteriyoruz ve ülkenin kanunlarına riayet ediyoruz.

Sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerimizi kabul ederek, projelerimizin tüm paydaşlar için yararlı sonuçlar ortaya koymasını sağlamak için toplumla işbirliği yapabiliriz. Maden arama stratejimiz konusunda açık ve şeffaf iletişim sağlıyoruz ve yerel paydaşlardan ve kuruluşlardan görüşlerini ve geribildirimlerini memnuniyetle bekliyoruz.

Projelerimizde ve diğer çeşitli faaliyetlerde yardımcı olması için yerel köylüleri eğiterek ve istihdam ederek topluma kazandırmaya inanıyoruz ve kapsayıcı bir çalışma ortamı yaratmaya çaba gösteriyoruz. Bu anlayış sadece topluma değerli yetenekler ve uzmanlıklar kazandırmakla kalmayıp gelecekteki projeler için yetenekli bir işgücü ve istihdam fırsatları da yaratır.

Eğitim sağlanması aynı zamanda güven yaratıyor ve faaliyet gösterdiğimiz yerlerde yaşayan kişilerle derin bir bağlantı kurmamıza yardımcı oluyor. Varlığımız toplumda ekonomik büyümeye de katkıda bulunarak yatırımları hareket geçirmektedir. Yerel olarak örgütlenmiş girişimleri desteklenmenin önemini kabul ederek çalışanlarımızı tüm faaliyetlere etkin biçimde katılmaya teşvik ediyoruz.
Tr - En

Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik belirli bir oranı veya düzeyi sürdürebilme kabiliyetidir.
Toplum
 İçinde bulduğumuz toplumlarla güçlü ilişkiler kurulması arama faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmemiz için bir zorunluluktur. İlişkilerimizi güçlendirmek için faaliyet gösterdiğimiz yerel ve bölgesel alanlarda yaşayan insanların kültürlerine, dini inançlarına ve geleneklerine saygı gösteriyoruz ve ülkenin kanunlarına riayet ediyoruz.

Sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerimizi kabul ederek, projelerimizin tüm paydaşlar için yararlı sonuçlar ortaya koymasını sağlamak için toplumla işbirliği yapabiliriz. Maden arama stratejimiz konusunda açık ve şeffaf iletişim sağlıyoruz ve yerel paydaşlardan ve kuruluşlardan görüşlerini ve geribildirimlerini memnuniyetle bekliyoruz.

Projelerimizde ve diğer çeşitli faaliyetlerde yardımcı olması için yerel köylüleri eğiterek ve istihdam ederek topluma kazandırmaya inanıyoruz ve kapsayıcı bir çalışma ortamı yaratmaya çaba gösteriyoruz. Bu anlayış sadece topluma değerli yetenekler ve uzmanlıklar kazandırmakla kalmayıp gelecekteki projeler için yetenekli bir işgücü ve istihdam fırsatları da yaratır.

Eğitim sağlanması aynı zamanda güven yaratıyor ve faaliyet gösterdiğimiz yerlerde yaşayan kişilerle derin bir bağlantı kurmamıza yardımcı oluyor. Varlığımız toplumda ekonomik büyümeye de katkıda bulunarak yatırımları hareket geçirmektedir. Yerel olarak örgütlenmiş girişimleri desteklenmenin önemini kabul ederek çalışanlarımızı tüm faaliyetlere etkin biçimde katılmaya teşvik ediyoruz.